കണവയും കൊഴുവയും മത്തിയും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാം

മീൻ വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ നമുക്കിടയിൽ കുറവായിരിക്കും. ഊണിന് ഒഴിച്ച് കൂട്ടാൻ നല്ല മീൻകറി ഉണ്ടെങ്കിലത്തെ കാര്യം പറയണോ? ആഹാ.. ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളമൂറുന്നു. എന്നാൽ മീൻ കറി വെയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുള്ള കാര്യവുമാണ് അത് വൃത്തിയാക്കുക എന്നത്. മീൻ വൃത്തിയാക്കുക എന്നത് പലരേയും കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ്. നത്തോലി, കണവ, മത്തി എന്നീ മൂന്ന് മീനുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ടിപ്സാണ് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

നത്തോലി അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുവയെന്ന ചെറിയ മീൻ വാലിൽ പിടിച്ച് തലയും കുടലും കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് കളയണം. ശേഷം വാലും കൈകൊണ്ട് തിരിച്ച് എടുത്ത് കളയാം. മുള്ള് എടുത്ത് കളയുന്ന വിധം വിശദമായി ഇതോടൊപ്പമുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം. ശേഷം ഉപ്പ് ഇട്ട് ചട്ടിയിൽ ഉരച്ച് കഴുകി എടുക്കാം.

കടൽ മത്സ്യമായ കണവ വൃത്തിയാക്കാൻ ഉള്ളിലുള്ള മഷി സഞ്ചി എടുത്ത് മാറ്റണം. തൊലി ഭാഗവും കൈകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ പൊളിച്ച് മാറ്റാം. ഉള്ളിലുള്ള നീളത്തിലുള്ള മുള്ള് പതിയെ കൈ കൊണ്ട് വലിച്ച് ഊരി എടുക്കാം.

About Me – It’s me Lekshmi Nair, a celebrity culinary expert. Cooking has always been my passion. Since my childhood, I loved experimenting and trying new dishes and recipes. This website www.lekshminair.com is my latest venture to share my recipes with you and to be connected with you.

Related Posts

Previous Post Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *